اثر
دفتری ويژه فرهنگ و نقد فرهنگ
Monday
Ziba Karbassi-Video-Khoncha
-
نام کلیپ: «خنچا»
صدا: زیبا کرباسی
میکس: مهرداد عارفانی

--
-
--
«خنچا»
-
زیبا کرباسی
-
-
برای خواندن متن شعر به اینجا مراجعه کنید
-
--
برای شنیدن شعر با صدای شاعر اینجا را کلیک کنید

-
-


-
-
-